Hem Hållbarhet “För oss är det självklart att se till hela livscykeln”

“För oss är det självklart att se till hela livscykeln”

Malin Löfsjögård.

Svensk Betongs vd Malin Löfsjögård skriver i en debattartikel på dt.se om målet att erbjuda klimatneutral betong sett ur ett livscykelperspektiv:

“För oss är det självklart att se till hela livscykeln då man mäter ett materials eller en byggnads klimatpåverkan. Det innebär att väga samman såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala faktorer, och där allt arbete med förbättring utgår från byggnadens kvalitet, funktion och livslängd. Det innebär också att hela livslängden beaktas – inte bara produktionsfasen – då en byggnad ska kunna användas i 100 år. På det här sättet minskar vi klimatpåverkan och gör en byggnad långsiktigt hållbar.”

Läs hela debattartikeln på dt.se (extern länk).