Hem Hållbarhet Tävling leder vägen mot nollutsläpp

Tävling leder vägen mot nollutsläpp

Trafikverket är medarrangör till en innovationstävling som går ut på att bygga en fiktiv Öresundsförbindelse utan utsläpp av växthusgaser. Projektet inleddes den gångna helgen med ett internat i Malmö och sammanlagt 28 involverade aktörer, bland annat representanter från cementindustrin och byggbranschen. 

Sofie Lindblom (i hatt) med en bakgrund som innovationschef på Spotify, var en av inspiratörerna i Malmö. Foto: Åsa Lindgren.

– Vi arbetar redan aktivt med klimatfrågan i olika konstruktioner och nappade direkt när vi fick frågan om att medverka, säger Trafikverkets hållbarhetsutvecklare Åsa Lindgren.

De tävlande behöver inte utgå från en bro, men tävlingsbidragen ska gå att jämföra med dagens lösning och kunna genomföras till 2030, för att nå nollutsläpp före 2045.

– Några fortsätter troligen med en optimalt utformad bro. Andra kanske tittar på hur man kan göra betongen på ett annat sätt, hur man kan kombinera trafiken på bron med energiutvinning, eller något annat – kanske inte ens en bro, utan en annan transportlösning, förklarar Åsa Lindgren.

Bakgrunden är riksdagens beslut om att Sverige ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser inom trettio år. Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål är viktiga ledstjärnor, där det sistnämnda tar upp behovet av samarbete för att nå målen.

Det första internatet fokuserade på innovationsprocesser. Under kommande träffar kommer lagen att få mer tid att jobba med sina lösningar.

– Många spännande tankar kom upp. Ska vi till exempel bygga konstruktioner som är isärtagbara och kan återanvändas, säger Åsa Lindgren.

Bland tävlingsdeltagarna finns Cementa, Swerock, Skanska, CBI Betonginstitutet, NCC, Sweco och Chalmers Tekniska Högskola.