Hem Fråga Experten Fråga Experten: Härda siktad betong?

Fråga Experten: Härda siktad betong?

Fråga Experten

Jag gör lite prydnadssaker till trädgården i betong. För att få slätare yta har jag provat att sikta bort stenarna i betongen med ett vanligt durkslag. Tyvärr härdar inte betongen så bra när jag har siktat, det blir en porös och sandig yta som lätt lossnar. Om jag inte siktar blir det normal yta. Vad är det som händer?
/Eva

Att sikta bort de lite större stenarna i torrsäckad fin- eller grovbetong funkar fint. Skulle gissa att ett durkslag/sil (av typen med nät) har hål i storleken 1 mm. Medelstorleken på ballasten (sten, grus, sand) i torrsäckad betong är ca 1-2 mm, så då skulle knappt hälften av ballasten passera durkslaget. Cement har en medelstorlek på ca 0,01 mm (max ca 0,10 mm), varför allt cement då passerar. Får du en porös och sandig yta med den siktade torra betongblandningen, så är det något fel. I en sådan blandning bör det vara en relativt hög andel cement i förhållande till sand, och ge en slät och hård yta.

Vad är det då som har orsakat att du fått en porös och sandig yta som lätt lossnar? En orsak jag kan tänka mig är att du tillsatt alldeles för mycket vatten till blandningen. Om man tänker att en 25 kg säck med finbetong innehåller 4,5 kg cement och 21,5 kg ballast, och att man siktar bort allt över 1 mm, så får man ungefär hälften som passerar sikten (ca 12 kg). Om man då antar att allt cement har passerat sikten skall man ju tillsätta lika mycket vatten till dessa 12 kg som till 25 kg säcken (max ca 2,5 liter vatten). Tillsätter man mer vatten så kommer vatten-cement-talet (vct) att öka, hållfastheten reduceras och bruket riskerar att separera. Ett annat problem med för mycket vatten (högt vct), eller separation, är att betongens frostresitens försämras betydligt och konstruktionen då inte klarar att vara utomhus.

En annan orsak till ditt problem skulle kunna vara att du inte mixat blandningen med vatten ordentligt. Tar man bort de större stenarna kan man behöva blanda lite extra för att dispergera de fina partiklarna. Av denna anledning brukar man tillsätta lite flytmedel i de blandningar som har hög andel finmaterial. Detta möjliggör också lösare konsistens utan att tillrätta med vatten (oförändrat vct).

Det tredje jag skulle kunna tänka mig vara orsaken till problemet är att du siktat en torrsäckad betong som har ”fuktskadats”. Med tiden brukar säckarna ta upp fukt från luften och cementkornen börjar hårdna. Man kan då få klumpar i torrbruket som kan vara ganska svåra att göra sönder. Tänker att om du skulle sikta en fuktskadad produkt, så skulle det mest vara sanden som du får igenom sikten. Och de cementkorn som följer med, kanske redan har reagerat till viss grad.
Ytterligare en orsak skulle kanske kunna vara att du använt ett formmaterial eller ett släppmedel som retarderar alternativt skadar betongen. Tjockt med formolja kan ge poriga ytor, sura ämnen (lågt pH) lösa upp betongen, vattensugande formar ge dålig ythållfasthet och ämnen som retarderar (socker, lignin, mm) gör att ytskiktet hårdnar långsammare.

Om det bara är ytskiktet som är dåligt, och betongen är hård och fin en bit in, borde problemet vara kopplat till formen eller gjutningen. Är det dåligt en bit in också så borde orsaken vara själva betongblandningen. I stället för att sikta din torr-betong skulle du kunna testa med expanderbetong/bruk eller reparationsbruk, finns att köpa på välsorterad bygghandel. De är som regel ganska lättarbetade, har små stenar, ger god hållfasthet och fina ytor. De brukar vara anpassade för att vara utomhus, men kolla detta för säkerhets skull.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group