Hem Hållbarhet “Alla material behövs i det moderna byggandet”

“Alla material behövs i det moderna byggandet”

Från vänster: Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen, Björn Uppfeldt, vd MVR, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä samt Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna (moderator).

Representanter från byggmaterialen plåt, betong, trä och stål samlades för ett panelsamtal på Stålbyggnadsdagen. Syftet var att samtala om samverkan och gemensamma idéer för att uppnå ett hållbart byggande.

– Jag är väldigt nöjd med det konstruktiva samtalet och att vi enades om att alla material behövs i det moderna byggandet, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen och initiativtagare till samtalet.

Enligt Boverkets senaste siffror behövs det 600 000 nya bostäder fram till 2025. Samtidigt som byggandet går för högtryck finns det tydliga önskemål från både byggmaterialbranschen och politiken om att de nya byggprojekten ska genomföras på ett hållbart sätt ur ett materiellt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Plåt & Ventföretagen tog därför initiativet till ett panelsamtal mellan förbundets vd Johan Lindström, Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, och Björn Uppfeldt, vd MVR, på Stålbyggnadsdagen den 26 oktober. Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna, var moderator.

– Det är glädjande att vi trots våra olika synsätt delar samma ambition för byggandet och har flera gemensamma idéer om hur vi uppnår ett hållbart byggande, säger Johan Lindström, vd på Plåt & Ventföretagen.

Paneldeltagarna enades om att det är nödvändigt med ett funktionsbaserat regelverk, att främja utvecklingen av nya byggmaterial och innovationer samt att rätt material ska användas på rätt plats. Detta kan i sin tur bidra till att hitta nya samarbetsformer och synergieffekter som leder till hållbart byggande.

Fem önskemål från paneldeltagarna för att uppnå ett hållbart byggande:

  • Funktionsbaserat regelverk utan krav från politiken på specifika byggmaterial
  • Öppna upp för innovationer
  • Material- och konkurrensneutralitet
  • Bidra med ökad kunskap hos beställarna
  • Industrialisera byggandet för att uppnå ökad effektivitet