Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kondens på insidan av betongtaket?

Fråga Experten: Kondens på insidan av betongtaket?

Fråga Experten

Jag ska bygga ett rum under en befintlig betongbalkong. Betongbalkongen är på övervåningen av huset och rummet blir nedervåningen. Betongbalkongen har sidor som är uppbyggda av någon sorts hålbetongblock. Själva översidan är av betong som är ca 15 cm tjock. Jag kommer att gjuta en betongplatta och sen regla upp en vägg med en altandörr och ett fönster på den sidan som är öppen, den är vänd mot söder.

Jag ser en risk att det blir kondens på insidan av betongtaket, men har svårt att isolera på översidan av balkongen då det bygger upp på husets träpanel. Det är bara ca 10 cm från ök balkong till golvnivå på insidan samt att man måste bygga om räcket m.m. Går det att isolera på undersidan av taket? Kanske träullsskivor, antikondensfärg eller annan typ av isolering? Är det säkert att det blir kondens? Kan man installera en fläkt som drar ut fukten?
/Anders

Precis som du påpekar finns det en risk att det blir kondens på betongytan om du isolerar på insidan. Normalt eftersträvar man att isolera så långt ut i konstruktionen som möjligt, så den varma och fuktiga inomhusluften inte har möjlighet att träffa på en kall yta där den kan kondensera. Dessutom är det lämpligt att få till en tvåstegstätad lösning med ventilerad (utomhusluft) luftspalt vid kalla sidan.

Tätheten är en annan viktig faktor för att förhindra lufttransport genom konstruktionen, och att man håller ett undertryck inomhus så eventuell fuktig luft inte tar sig ut. Fukt/diffusionsspärren vill man då ofta ha så långt in i konstruktionen som möjligt. Har man en gammal konstruktion som skall isoleras kan det många gånger vara svårt att få till en optimal byggnadsteknisk lösning. Det blir som regel en kompromiss, som förhoppningsvis blir tillräckligt bra. Men risken är ändå att det klassas som en ”riskkonstruktion”, exempelvis som när man enbart isolerar invändigt på grundmur och platta i en källare.

Om du skall isolera på insidan är det viktigt att betongplattan (taket) och väggarna är täta så inte vatten kan komma in den vägen (ex genom sprickor och fogar). Något typ av lämpligt tätskikt kan behöva läggas på plattan, alternativt en takplåt med mellanliggande luftspalt. Väggarna kan du kanske beklä med träpanel, sockelskiva eller liknande (och luftspalt). Så du kan kanske få till 2-stegstätning genom att ha en ventilerad luftspalt på utsidan. Tänk också på att minimera och isolera bort köldbryggor, de kan uppstå om du exempelvis isolerar taket på insidan och väggarna på utsidan. Kan då vara bättre med enbart invändig isolering.

Träullskivor tror jag inte är lämpligt, och antikondensfärg är jag lite skeptisk till. Isolering som kan ta upp fukt eller är av organiskt material är riskabelt. Cellplastisolering är mycket effektivt (tätt, bra isolering, lågt fuktupptag) men är kanske inte så bra ur brandsynpunkt. Om du väljer sten- eller glasull behöver du regla upp, använd då plåtreglar och gör det i två lager för att du inte får köldbryggor. Och se sedan till att får till ångtätheten med en bra byggplast där alla fogar och genomföringar förseglas ordentligt.

Känner du dig osäker kan det vara lämpligt att be en byggnadstekniker att ta fram en lämplig lösning för din konstruktion.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group