Hem Okategoriserade ”NCC kan så mycket mer”

”NCC kan så mycket mer”

Håkan Broman, tf koncernchef.

NCC sparkar koncernchefen. Peter Wågström får sluta med omedelbar verkan och ersätts av Håkan Broman, nuvarande chefsjurist och medlem i koncernledningen, till dess att en ny permanent koncernchef har tillträtt.

– Styrelsen anser att NCC behöver en ny kraft för att vända utvecklingen i bygg- och anläggningsverksamheten, säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.

För ett och ett halvt år sedan genomfördes en uppdelning där Bonava delades ut till NCC:s aktieägare. Börsintroduktionen av Bonava blev en succé, men inom bygg- och anläggningsverksamheten och då främst NCC Infrastructure och delar av NCC Building har lönsamheten varit svag.

Peter Wågström.

Peter Wågström säger att han är besviken, men respekterar styrelsens beslut:

– Jag har haft 13 fantastiska år på NCC, först på fastighetsutvecklingsaffären, sedan på bostadutvecklingsaffären Housing och nu senast som koncernchef.

De senaste åren har NCC haft stora projektnedskrivningar. Och omsättningen har inte ökat trots att orderingången varit mycket god. Rörelsemarginalen i bygg- och anläggningsverksamheten är på rullande tolvmånadersbasis bara 1,5 %.

– Jag vet att vi på NCC kan så mycket mer än det vi visat den senaste tiden. Jag kommer att ha hundraprocentigt fokus på verksamheten och arbeta med att öka lönsamheten, säger tillförordnade koncernchefen Håkan Broman.