Hem Hållbarhet ”Ett material är inte lösningen”

”Ett material är inte lösningen”

Norconsult, en av Nordens ledande flerfackliga rådgivare inom samhälls­planering, går nu ut och varnar för ensidighet i valet av byggmaterial. 

– Att enbart fokusera på ett material är inte lösningen, man måste se helheten, säger Mikael Theorin, miljökonsult på inom Miljö & Säkerhet på Norconsult.

Norconsult är organiserade inom elva marknadsområden inom allt från arkitektur och bygg till infrastruktur och energi. I ett pressmeddelande understryks hur en byggnads syfte påverkar materialvalen i flera led. Om den ska husera bostäder i hundra år, eller om verksamheten skiftar till kontor påverkas lösningar och materialval.

– Ska byggnaden husera kontor vill fastighetsägaren säkert miljöklassa byggnaden eftersom många företag ställer sådana krav, säger Mikael Theorin.

Miljöklassificeringar som BREEAM, LEED eller Miljöbyggnad ställer krav på miljövänliga material. Med livscykelperspektivet adderas materialets livslängd.

– Därför tittar vi på systemlösningar. Säg att beställaren vill bygga i trä eftersom det är miljövänligt. Då vet vi vad det medför när det kommer till isolering samt material som ska skydda mot klimatpåverkan, fukt och brand. Vid en sammanvägning kan slutsatsen bli att betong eller stål är mer klimatsmart.

”Vid en sammanvägning kan slutsatsen bli att betong eller stål är mer klimatsmart.”

Ju tidigare man applicerar livscykelperspektivet i ett projekt desto bättre, enligt Norconsult. Inför ett bygglov tittar man på byggnadsmiljön redan innan byggnaden är uppförd.

– En miljöteknisk undersökning av marken kan visa att det finns föroreningar som riskerar att påverka miljön i en byggnad. Man kan spara stora summor på att välja en annan plats istället för att bygga på förorenad mark, säger Mikael Theorin.

Genom att applicera hela sin expertis är Norconsults avsikt att ta ett helhetsgrepp när det kommer till att bygga klimatsmart.

– I slutändan blir det ekonomiskt och miljömässigt gynnsamt att tänka på helheten. Miljöbelastningen minskar i byggfasen och driftskostnaderna för en klimatsmart byggnad är lägre än för en som inte är miljöklassad.