Hem Okategoriserade Nytt program löser problem med uttorkning

Nytt program löser problem med uttorkning

Hans Hedlund expert på uttorkning av betong i Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, kommer med ett positivt besked vid ett seminarium i Skövde den nionde november. Byggbranschen har nu en lösning för att beräkna uttorkningen för betong baserat på bascement.

– Vi är först i Sverige med detta och förmodligen först i världen, säger Hans Hedlund till Byggvärlden.

Byggbranschen och kommunerna i Skaraborgs län är inbjudna till seminariet den 9 november. Syftet är att öka kunskaperna om hur uttorkningen av betong ska hanteras.

– Jag berättar om ett nytt beräkningsverktyg för beräkning av uttorkning av betong. SBUF utvecklar nu ett beräkningsprogram som med bra precision kan beräkna uttorkningstid för betong baserat på cement som innehåller flygaska. Detta gäller till exempel bascement, säger Hans Hedlund.

Det nya beräkningsverktyget är en modul som ingår i PPB (Produktionsplanering Betong) och ska vara klart för kommersiell lansering 2018.

– Programmodulen i PPB kommer att bli ett kraftfullt verktyg för prognosticering avseende uttorkning av betong försett med nya funktioner som inte funnits tidigare, säger Ted Rapp, i byggindustrins organisation RBK.

Vid seminariet berättar Ted Rapp om RBKs nya version av manualen för fuktmätning, version 6.

– För mätteknikerna innebär version 6 två väsentliga förändringar. Det tar längre tid att mäta vid varje mättillfälle. Befintliga borrhål ska inte återanvändas och nya mätningar kräver nya borrhål.

Seminariets tema är Moderna betonggolv – hur gör vi? Skövde kommun har de senaste åren haft problem med uttorkningen av betong i flera byggprojekt. De söker svar om hur saken ska lösas.

– Vi behöver träffas för att utveckla branschen. Jag menar att aktörerna behöver tänka på helheten och inte bara sin lilla del. Vårt seminarium gör det möjligt för alla att se hela byggkedjan, säger Maria Skoog på Skövdekontoret för Sveriges Byggindustrier.

Experter från alla håll medverkar; SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), RBK (Rådet för Byggkompetens), konsultföretagen Polygon och WBK, Ottossons golv, Tomas Betong, Cementa och Skövde kommun.

Sveriges Byggindustrier och Skövde kommun är arrangörer. Seminariet i Skövde är riktat till Skaraborgs län och Maria Skoog hoppas att Sveriges Byggindustrier tar liknande initiativ på andra ställen i landet.