Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong runt platta på marken?

Fråga Experten: Betong runt platta på marken?

Fråga Experten

Jag ska bygga en vanlig villaplatta (vinkelhus, 250 kvm) med vanliga L-element. Runt huset vill jag gjuta en en meter bred ”platta” direkt mot L-elementen. Tanken är att formsätta ytterkanten och att L-elementet blir form för innerkanten. Tanken är att gjuta plattan och remsan utanför samtidigt. Förutom frostsäker betong – finns det annat att tänka på till exempel lämplig armering? Finns det nackdelar eller några problem med att göra som jag tänkt både vad gäller själva gjutningen och konstruktionens funktion långsiktigt?
/Hans

Jag ser inga problem med at gjuta en platta runt om huset. Eftersom det är utomhus bör betongen vara lufttillsatt (för frost) och ha vatten-cement-talet (vct) som är någorlunda lågt. Om du inte kommer tösalta räcker det med vct 0,55 (C28/35), och med salt gärna vct 0,40-0,45 (C32/40-C35/45). Med salt är det bra om täckande betongskikt till armeringen är minst 30-35 mm. Marken behöver vara väl kompakterad och gärna dränerad, och plattan någorlunda tjock (ca 8-10 cm). Kommer det vara bilar eller andra tunga laster (båt, mm) så behöver plattan extra armering och vara lite tjockare (ca 15-20 cm).

För att förbättra husets värmeisolering (och minskad risk för ev tjällyftning) kan du kraga ut grunden med cellplastskivor (ca 10 cm tjocka), och då gjuter direkt på dessa. Har du hög last kan cellplast av styvare typ vara lämplig. Härdning och skydd mot tidig uttorkning är givetvis viktig (som alltid). För att minska risken för ”oönskade” sprickor kan du gjuta rörelsefogar (dilatation), alternativt såga dem efter att betongen hårdnat.

Fogarna görs lämpligen vid vinklar (ytterhörn hus) och med jämna avstånd på ungefär max 4-8 m, beroende på hur mycket du sprickarmerar och plattans rörelsefrihet. Borstad yta (med piassava) kan vara bra för att minska halkrisken. Ljus betong kan upplevas smutskänslig, varför mörkare (svartpigmenterad, ANL-cement, mm) kan vara att föredra. Dock kan mörk betong göra så att eventuell kalkutfällning blir tydlig, en effekt som kan minimeras genom god härdning.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group