Hem Betonggalan Fallskyddsspecialisten under hela ditt byggprojekt

Fallskyddsspecialisten under hela ditt byggprojekt

SafetyRespect AB, en av Betonggalans sponsorer, skyddar liv genom att vara specialist inom fallskydd till byggbranschen. SafetyRespect är med i hela byggprocessen för att hjälpa sina kunder med alla fallskyddssituationer som kan uppstå. De genomför beräkningar, tar fram dokumentation, levererar fallskyddslösningar och säkerhetskontroller till alla typer av byggprojekt.

Genom att planera fallskyddet i god tid skapas förutsättningar för en kostnadseffektivare och säkrare arbetsplats. SafetyRespect har utvecklat ett arbetssätt där de redan i projekteringsstadiet är med och tar fram fallskyddslösningar enligt en framtagen struktur, en Fallskyddsanalys. De identifierar situationer där risk för fall föreligger och lösningar projekteras in redan på ritbordet. Under hela byggprocessen samarbetar SafetyRespect med projektledning, konstruktörer och platschefer för att skapa och upprätthålla en säker arbetsplats.

Med moderna verktyg som CAD- och BIM-program får man underlag för bättre fallskyddslösningar.

Med moderna verktyg som CAD- och BIM-program får man underlag för bättre fallskyddslösningar, montaget kommer att gå lättare och rätt fallskyddsprodukter används i
rätt projektfas. Generellt är det bättre att i ett tidigt skede projektera in lösningarna, det blir både säkrare och billigare. SafetyRespect har fallskyddsprodukter och lösningar för alla olika faser i byggprojektet, och de vet att de lösningar som kommer in tidigt och som kan vara med under hela byggtiden blir bäst för alla inblandade parter.

Ingjutningsgods som har projekterats in rätt är oftast den säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen. Lösningar som skruvas eller svetsas fast vid montagetillfället är näst bäst. Tving eller klämlösningar kan vara flexibelt och bra när man måste lösa problem på plats men är sällan lika säkra och blir oftast dyrare på sikt.

SafetyRespect utvecklar och tillverkar sina fallskyddsprodukter i en egen modern fabrik och har all kompetens för att
projektera in och lösa alla fallkyddssituationer som kan förekomma i ett byggprojekt.

För att optimera och erbjuda det mest kostnadseffektiva fallskyddet genom hela byggprojektet är det viktigt med en fallskyddsspecialist som har kompetens och skapar tydlighet för alla projektdeltagare. En bra planering ger rätt fallskyddsprodukter, i rätt antal och i rätt tid. Det innebär att montaget kommer att fungera optimalt. Att ha bra dokumentation och instruktioner som underlättar är också viktigt då det ofta är många olika språk som talas på ett byggprojekt.

SafetyRespect erbjuder försäljning, uthyrning och montage av sina fallskyddslösningar med service och logistik via egna depåer. Fallskyddsprodukterna tillverkas i huvudsak i deras egna moderna fabrik, vilket skapar flexibilitet, kontroll på kvaliteten och möjlighet att styra kapaciteten. SafetyRespects motto är att med stort engagemang och hög kompetens stå nära sina kunder och skapa högsta säkerhet med bästa totalekonomi.

Grunden för SafetyRespects produktutveckling är deras kunders behov av säkra byggarbetsplatser
samt de lagar och normer som gäller.