Hem Hållbarhet IVL nästa för Åsa Romson

IVL nästa för Åsa Romson

IVL Svenska Miljöinstitutet rekryterar Åsa Romson. Den förre klimat- och miljöministern ska utveckla nya forsknings- och uppdragsprojekt med fokus på städernas utmaningar och miljöarbete.

– Städerna har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och det känns både viktigt och roligt att nu gå vidare och arbeta med de här miljöfrågorna utanför partipolitiken, säger Åsa Romson.

Åsa Romson, som tidigare var språkrör för Miljöpartiet, lämnade politiken i somras men har fortfarande ett regeringsuppdrag att leda en översyn av svensk miljöövervakning. Nu går hon in i arbetet på IVL Svenska Miljöinstitutet som arbetar med tillämpad forskning och utveckling. Hennes expertområden är miljöjuridik och miljöpolitik.

– Vi ser ett fortsatt stort behov av den kompetens vi har inom hållbar stadsutveckling och ser fram emot att stärka våra resurser på området ytterligare. Åsas kompetens inom både forskning och praktisk kommunpolitik kommer väl till pass, hon kommer att få en central roll på IVL att utveckla vårt miljöarbete kopplat till hållbara städer och kommuner, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL.

IVL:s verksamhet inom hållbart samhällsbyggande fortsätter att växa. I dag arbetar ett fyrtiotal personer inom samhällsbyggnadssektorn.