Hem Betonggalan Full fart på Förbifarten

Full fart på Förbifarten

Bygget av Förbifart Stockholm är i full gång. Leden kommer att gå i en båge väster om Stockholm mellan Kungens Kurva och Häggvik. Av ledens 21 kilometer kommer 18 kilometer att gå i bergtunnel fördelat på två rör med vardera tre filer.

Via ramptunnlar leds trafiken till sex trafikplatser ovan jord; Kungens Kurva, Lovö, Vinsta, Hjulsta, Akalla och Häggvik. Tekniskt sett är projektet en stor utmaning med omfattande sprängningar, stora berguttag, djupa schakter och byggnation i befintlig trafikmiljö. Den längsta tunneln, mellan Kungens kurva och Lunda, blir 16,5 km lång. Norr om Hjulsta går en kortare tunnel på 1,8 km under Järvafältet.

När man sprängt klart tunnlarna har man också transporterat bort cirka 19 miljoner ton bergmassor varav merparten via båt. Berget i tunnlarna kommer sedan att förstärkas med bergbultar som borras in i berget. När det är klart monteras den brandhärdiga tunnelduken fast på stag som borrats in i berget och sedan sprutas betong på duken.

– Vi har skrivit avtal om att leverera sprutbetong på en stor del av bergtunnlarna i projektet. Enligt plan kommer leveranserna att fortsätta fram till någon gång under år 2023, säger Mathias Ullgren som är Key Account Manager på Betongindustri.