Hem Betonggalan Miljötänkande är ledordet för Norrtälje Hamn

Miljötänkande är ledordet för Norrtälje Hamn

Norrtälje kommun har valt ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet vid planeringen av den nya stadsdelen Norrtälje Hamn. Ett av ledorden i både stadsdelen och byggandet är resurseffektivitet och då fyller klimatoptimerad betong en viktig roll.

Norrtälje Hamn är en ny stadsdel på framväxt i Norrtälje. Den nya stadsdelen innebär en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna med ytor för bostäder, handel, rekreation och service. NCC har uppdraget att utveckla infrastrukturen i den nya stadsdelen och det kommer att göras i etapper fram till 2022. Betongindustri står för betongleveranserna till pålplattan, som utgör grunden för den fortsatta utvecklingen av gator, torg och bebyggelse under de kommande 2-3 åren.

Betongen är tillverkad med en cement (Anläggning FA) som har inblandning av flygaska, vilket är en restprodukt från energiindustrin. Detta gör att koldioxidbelastningen från betongen minskar betydligt, med omkring 20 procent.

– Vi har tillsammans med vår leverantör tagit fram en cement och en betong som lever upp till de höga kraven både vad gäller kvalitet och miljö, säger Tobias Sandström som är teknisk säljare på Betongindustri och ansvarig för leveranserna till Norrtälje Hamn.

Istället för traditionellt grus används dessutom krossat bergmaterial, så kallad krossballast, i betongen vilket ger mindre miljöpåverkan. Även transporterna utifrån Betongindustris fabrik i Täby är optimerade för att minimera negativa effekter.

– Med hjälp av EPD:er, alltså produktdeklarationer utifrån miljöaspekter, har vi kunnat visa att vi kan leverera en betong med den totalt sett bästa miljöprofilen för det här projektet, säger Tobias Sandström.

Projektet är nominerat till Årets miljöpris på Betonggalan 2017.