Hem Betonggalan Skandionkliniken – ett nationellt projekt

Skandionkliniken – ett nationellt projekt

Skandionkliniken är ett nationellt projekt som drivs gemensamt av de sju landsting i Sverige som har universitetssjukhus. Skandionkliniken är Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protoner, så kallad protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.

Kliniken består av klinik-, administration- och strålningsdelar, samt hotell och restaurang. Byggnaden är specialutformad för att klara de höga kraven på strålning. Väggarna är 3,7 m tjocka och gjutna i järnmalmsbetong, taket 4,1 m tjockt.

Betongindustris åtagande: Betongindustri levererade 14 000 m³ betong varav drygt 300 m³ järnmalmsbetong med en vikt på ca 3800 kg/m³. Gjutningen av järnmalmsbetongen pågick i 20 timmar i sträck. Järnmalmen levererades med tåg till Uppsala från Malmfälten i norr. Projektägare är Akademiska Hus och entreprenör NCC.