Hem Betonggalan Ett hållbart alternativ till stålarmering

Ett hållbart alternativ till stålarmering

Betongelementindustrin förlitar sig vanligtvis på stålarmering för sina betongkonstruktioner. Men stål är både tungt och svårt att hantera och att placera rätt – och därför dyrt.

Uniblok – ett Velatia-företag i Toledo, Spanien, som tillverkar prefabricerade betongelement – uppnår exceptionella resultat med sin betong genom att blanda in ett lättviktsalternativ; MasterFiber. Den avancerade fiberteknologin från Master Builders Solutions förstärker betongen och reducerar mängden stål som krävs i armeringen.

En berättelse med många hållbara fördelar
Sedan företagets etablering 1991 har Uniblok producerat över 100 000 specialtillverkade, prefabricerade betongkamrar. Abel Medel, Technical Manager på Uniblok, ansvarar för byggmaterialen. ”Det som utmärker oss som företag”, säger han, ”är det ständiga sökandet efter de senaste teknikerna och att erbjudera våra kunder de bästa lösningarna som finns inom betongelementindustrin.” MasterFiber – en avancerad fiberteknologi från Master Builders Solutions – bidrar i hög grad till att göra det möjligt.

Minskat behov av stålarmering
En av de största utmaningarna vid tillverkning av prefabricerad betong är stålarmeringen. Den är dyr att köpa in och arbetskrävande att forma och placera. MasterFiber har en stor fördel: när fibrerna blandas med färsk betong bildar de ett inre nätverk och ger betongelementen överlägsna hållfasthetsegenskaper. Resultatet är förbättrad sprickkontroll och starkare betong, vilket gör att det inte krävs lika mycket stålarmering. ”Vi kan ge våra kunder högre kvalitet”, säger Medel. ”Ur ett miljömässigt perspektiv är detta dessutom en mer hållbar lösning, eftersom vi har minskat mängden stålarmering.”

Genom att använda MasterFiber har Uniblok uppnått ett stort antal fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

10 % effektivare produktionsprocesser
Den mängd stål som krävs begränsas till en tekniskt optimal nivå, de sprickfördelande armeringsnäten kan ersättas med PP-fibrerna som bidrar till en ökad draghållfasthet med en reducerad sprickbredd som följd. Detta sparar stål – och därmed tid och pengar – såväl som energi.*

20 % mindre stålvikt
Upp till 20 % mindre stål krävs för att tillhandahålla de erfordrade hållfasthetsegenskaperna och förbättra sprickbeteendet.*

21 % lägre global uppvärmningspotential (GWP)
Mindre mängd stål reducerar CO2-utsläppen betydligt. Liknande fördelar har observerats för andra miljöpåverkanskategorier, t.ex. POCP (Potential för fotokemisk oxidantbildning), AP (Försurningspotential) och Total resursuttömning, som alla har reducerats med mellan 20 och 25 %.*

Användningen av MasterFiber till betongelementproduktion hos spanska Uniblok ger mätbara fördelar.

Stöd med konstruktionsberäkningar
Master Builders Solutions-experten José Maria Vaquero och hans team har stöttat tillverkaren med konstruktionsberäkningar för att hitta den optimala blandningen av stålnät och fibrer. De har dessutom hjälpt till med att installera automatisk doseringsutrustning och utföra kostnadsbesparande analyser. ”Vi har optimerat stålarmeringen efter det verkliga behovet. Med hjälp av den senaste polymerfiberteknologin använder vi upp till 20 % mindre stål samtidigt som vi uppnår de hållfasthetsegenskaper som krävs och ökar betongkonstruktionernas beständighet”, säger Vaquero. ”Ett fantastiskt och obestritt resultat.”

Se en film om referensprojektet här (länk).

*Siffrorna som tillhandahålls avser stålarmeringen och är baserade på uppgifter från en gemensam studie som utförts tillsammans med Unibloks fabrik för prefabricerade betongelement i Toledo, Spanien.