Hem Betonggalan Tillsatsmedel för hållbar betonghärdning

Tillsatsmedel för hållbar betonghärdning

”Inom betongelementindustrin handlar allt om att minimera avformningstiderna!” säger Thomas Beike, Managing Director för fdu Betonwerke.

Betonghärdningsprocessen är både dyr och tidskrävande, särskilt inom betongelementindustrin där den är en av de stora utmaningarna. Företaget fdu Betonwerke, som är en av de största tillverkarna av prefabricerade betongelement i Tyskland, förlitar sig på Master X-Seed, den unika hållfasthetsacceleratorn för halvering av härdningstider, minskade energikostnaderna och reducerade CO2-utsläpp.

Ökad produktion med samma produktionsutrustning
Just-in-time-produktion kräver smidiga och pålitliga processer. ”Varje byggnadsprojekt är unikt”, säger Managing Director Thomas Beike. En av de största utmaningarna inom branschen är att optimera den tids- och energikrävande värmehärdningsprocessen: ”Vi ville påskynda processen för att bli mer flexibla och för att öka produktionen”, förklarar Beike. På fdu Betonwerke är svaret det nya betonghärdande tillsatsmedlet Master X-Seed från Master Builders Solutions.

Hos fdu Betonwerke har man tack vare Master X-Seed ökat produktionen med samma produktionsutrustning.

Genom att använda tillsatsmedlet Master X-Seed har fdu Betonwerke uppnått ett stort antal fördelar på flertalet av sina anläggningar, däribland:

50 % snabbare betonghärdning
Master X-Seed påskyndar härdningsprocessen. Detta leder till kortare avformningstider. Produktionstakten kan ökas avsevärt.*

15 % lägre energikostnader

Hög tidig hållfasthet uppnås redan vid låga omgivnings- och värmehärdningstemperaturer, vilket minskar behovet av energikrävande tilläggsuppvärmning av formarna.*

10 % minskad CO2-belastning
En minskning av CO2-belastningen genom optimering av bindemedlet.*

Reducerad härdningstid
De nygjutna betongelementen ska normalt stå i härdkammaren i tolv timmar så att betongen kan erhålla rätt hållfasthet. ”Det är tids-, energi- och kostnadsintensivt”, säger Thomas Beike. Master X-Seed är en avancerad hållfasthetsaccelerator som tillsätts i betongblandningen. Kristallerna i blandningen ökar den tidiga hållfastheten hos betongen. ”Vi har minskat härdningstiden från tolv till sex timmar”, förklarar Beike. Elementen kan avformas tidigare och levereras mycket snabbare till arbetsplatserna. ”Även CO2-belastningen har minskat betydligt”, tillägger han.

Betong är ett av de mest använda materialen i världen. ”Det är flexibelt, robust och kan ges vilken form som helst”, säger Karsten Diehl, Sales Manager och expert på BASF. På fdu Betonwerke stöttar han och hans team kunden med provning på plats och kontroll av betongblandningar. Han vet att betong också är ett utmanande material: ”Betongens sprödhet, den krävande härdningsprocessen och säsongsvariationer kräver individuella lösningar.” Thomas Beike och Karsten Diehl har i flera år haft ett nära samarbete för att bemästra betongelementtillverkarens dagliga utmaningar och garantera optimalt resultat. ”Vi levererar mer än bara produkter”, säger Karsten Diehl. ”Vi ser oss själva som en leverantör av problemlösningar.”

Se en film om referensprojektet här (länk).

*Siffrorna som anges är baserade på ett verkligt fall från en av fdu Betonwerkes elementfabriker.