Hem Design Höga materialkrav när Skansen bygger nytt

Höga materialkrav när Skansen bygger nytt

I området mellan Skansen-Akvariet och galejan med dansbanan byggs Baltic Sea Science Center.

Det första spadtaget är taget för Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm. Den nya byggnaden ska bli ett pedagogiskt centrum med utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorier.

– Det är ett mycket spännande uppdrag som kräver stor omtanke. Byggnadens storlek och ytbehov gör att den är geometriskt och statiskt komplex med många vinklar och nivåskillnader. Akvariedelarna ställer extra krav på valda material eftersom miljön till stor del är densamma som ute på Östersjön, samma temperatur och salthalt i vatten. Synliga ytor inne i byggnaden kommer till stor del att utgöras av den platsgjutna betongstommen, vilket ställer extra krav på sprickfrihet och nish, säger Stefan Tyrbo på WSP Byggprojektering som anlitats av byggnadsentreprenören Sh Bygg.

Projektet har möjliggjorts genom en donation till stiftelsen BalticSea2020 som inlett ett nära samarbete med Skansen. Syftet med Baltic Sea Science Center är att ge allmänheten och skolungdomar insikter om Östersjöns ekosystem och möjligheten att nyttja utställningar, akvarier, lektionssalar och laboratorier för att lära sig mer om de stora miljöutmaningarna.

– Ett projekt som Baltic Sea Science Center som kan upplysa om och skapa förutsättningar för ett mer hållbart levnadssätt som minskar miljöpåverkan på havet och i sin tur ger en förbättrad miljö och livskvalitet för de som lever kring Östersjön, nu och i framtiden, är helt i linje med Saint-Gobains värderingar. Därför känns det både viktigt och självklart att bidra till en sådan satsning, säger Peter Hamberg, CEO på Saint-Gobain Sweden AB.

Weber, ett av Saint-Gobains varumärken, har varit materialsponsor till Skansen i snart 20 år. Till byggnationen av Baltic Sea Science Center sponsrar Saint-Gobain Sweden även med hållbara system och produkter med varunamnen Gyproc, Leca och Dalapro. Enligt planerna ska bygget vara klart hösten 2018.

Byggnaden utförs med platsgjuten betongstomme i akva- riedelarna samt med stomme av stål och betong i byggna- dens översta våningar.
Under hösten 2018 är det tänkt att Baltic Sea Science Cen- ter ska stå klart och därmed kunna bidra med framtidshopp för Östersjön.

”För Saint-Gobain är miljö, hållbarhet och framtid viktiga ledord”, säger Peter Hamberg, CEO Saint-Gobain Sweden AB och MD Weber. ”