Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vad gäller för en cementpool?

Fråga Experten: Vad gäller för en cementpool?

Fråga Experten

Att gjuta en cementpool har visat sig vara i svåraste laget. Jag och min man har bråkat konstant framförallt eftersom jag dammsuger Internet för att lära mig mer och för att förstå varför man gör som man gör. OK nu till min fråga: Poolen ska vara nergrävd 160 djup med isolering under och runt väggarna, välarmerat , väldränerat och med alla lager sand duk som krävs o.s.v. o.s.v.. Jag läste att du ville att man ska använda betong typ XF4 vct 0,45, frystestad. Vi pratade med en annan person som sa att det var överkurs. Han rekommenderade 33-45 vct 05 frystestad. Vad gäller? Till saken hör att vi inte skall kakla den och inte ha duk utan vi skall måla den.
/Anki

Betongkonstruktioner kan vara ganska utsatt i en miljö där den utsetts för tösalter, havsvatten eller klorerat vatten. Detta eftersom kloriderna med tiden tränger in i betongen och när de når armeringsjärnen börjar dessa rosta/korrodera ganska snabbt. Är det dessutom en utomhuskonstruktion förvärras betongens förmåga att klara frost (cyklisk frysning) betydligt när den exponeras för salt. Så beroende på den miljö konstruktionen exponeras för (fukttillstånd, klorider, salt, temperatur, cykliska förhållanden, osv) anpassar man betongsammansättningen efter detta samt det täckande betongskiktet till armeringen. Även förväntad livslängd på konstruktionen har betydelse. Viktiga egenskaper hos betongen är dess täthet, som främst ges av dess vatten-cement-tal (vct), samt om den är lufttillsatt.

Till hjälp för att välja ”rätt betong” använder man exponeringsklasser, som ges av miljön den exponeras för. För pooler/bassänger med klorerat vatten tillämpas klassen XD2 (korrosion av klorider, våt sällan torr), vilket innebär max vct 0,45. Och är poolen utomhus tillkommer klass XF4 (frostangrepp, hög vattenmättnad med salt), och innebär vct 0,45 och att betongens skall vara frystestad. Till utomhuskonstruktionen brukar man tillsätta luftporbildare så betongen får en lufthalt på minst ca 4,5%. Har man då en salthalt på ca 3% förvärras frostangreppen betydligt, varför man då ofta väljer att använda en betong som har frystestads. Nu vet jag inte om din pool skall vara utomhus, och om du skall ha klorerat vatten. Men om så är fallet rekommenderar jag att du använder en betong med vct 0,45 och som har förhöjd lufthalt (min 4,5%, med 16mm sten). Detta motsvarar en hållfasthetsklass på ca C32/40. Frågan är om den behöver vara frystestad (XF4), även om det är vad som brukar tillämpas i denna miljö så bör det vara tillräckligt med att den är lufttillsatt i ditt fall. Betongen blir dyrare med sänkt vct, lufttillsats, frystestad, anläggningscement, lösare konsistens, minskad stenstorlek, osv.

Med tanke på frost i fuktig miljö kan det ibland vara riskabelt att måla betongen, då eventuell instängd fukt kan det förvärra risken. Men det kan också fungera bra om det blir helt tätt eller relativt öppet tätskikt, och vatten inte är stående på ytan. Vidare är det viktigt att ha kontroll på sprickbildningen. Både konstruktionsarmering och krymparmering är avgörande för att sprickfördela och hålla ner sprickbredderna (max ca 0,2 mm), detta för att inte riskera att ”öppna upp” för klorider att ta sig till armeringen. Är du osäker på hur mycket du skall armera (och täckskikt) kan det vara lämpligt att be en konstruktör att räkna på din pool.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group