Hem Okategoriserade Helgjutet, Trafikplats Värtan!

Helgjutet, Trafikplats Värtan!

Trafikplats Värtan, som ritats av Rundquist Arkitekter genom Henrik Rundquist, Peter Sundin och Elisabeth Rosenquist-Saidac, är vinnare av Svensk Betongs pris Helgjutet 2017. Priset delades ut på torsdagens Betonggala på Waterfront.

Juryns vinnarmotivering lyder:

Gestaltningen av Trafikplats Värtan, knyter på ett genialiskt sätt ihop staden och trafiken, till en plats med egen identitet av hög kvalitet! Här finns också innovativa betonglösningar där betongens materialitet, i samspel med detaljer och ljussättning, har behandlats mycket professionellt!

Svensk Betongs pris Helgjutet delas ut vartannat år för att uppmärksamma goda exempel på helgjutna lösningar. Priset är instiftat för att visa på möjligheterna att skapa god arkitektur, nydanande konstruktionstänkande och rationellt arbetsutförande med platsgjuten betong. Genom att utnyttja den platsgjutna betongens alla möjligheter kan vi skapa skapa vackra, funktionella och hållbara konstruktioner.