Hem Hållbarhet “Vi ser behovet av ett stärkt samarbete”

“Vi ser behovet av ett stärkt samarbete”

Tillverkningen av cement innebär idag betydande koldioxidutsläpp och en stor hållbarhetsutmaning är att kunna producera cement och betong som är nödvändigt för samhällsbyggandet utan att det har en negativ påverkan på klimatet. Genom samverkan med Fossilfritt Sverige hoppas Cementa kommer ännu längre i sitt hållbarhetsarbete.

Sedan 1990 har Cementa minskat sina utsläpp med cirka 20 procent och arbetar målmedvetet med en vision om att betongprodukterna ska vara klimatneutrala till år 2030. Det finns dock mycket kvar att göra och det kommer att kräva en samverkan med offentliga och privata aktörer. Därför är det angeläget för Cementa att skriva under Fossilfritt Sveriges deklaration om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Initiativet Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Vi ser behovet av ett stärkt samarbete och en konstruktiv dialog mellan myndigheter, politik och näringsliv för att få på plats de tekniksprång som är en nödvändighet för att vi ska nå vår vision om noll koldioxidutsläpp under våra produkters livstid. Produkter som är avgörande för att kunna bygga ett hållbart samhälle, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetsansvarig på Cementa.

Cementa har redan idag fasat utan mer än häften av det kol som använts som bränsle i produktionen, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En samverkan med Fossilfritt Sverige kan bidra till att Cementa kommer ännu längre i sitt hållbarhetsarbete.

– Klimatförändringarna är redan här! Därför är det oerhört glädjande att Cementa delar visionen om ett fossilfritt samhälle och är ledande i ett av de stora nödvändiga tekniksprången: att utveckla ett konkurrenskraftigt och koldioxidneutralt cement, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.