Hem Fråga Experten Fråga Experten: Belastningsklass?

Fråga Experten: Belastningsklass?

Fråga Experten

Jag har lite funderingar ang vårt hus som vi renoverat. Huset är byggt 1978 och det ligger bjälklagselement av lättbetong på hela nedervåningen som bjälklag. Blocken är 200 mm tjocka. Under detta har vi en fullt inredd källare. Det jag undrar över är om det går att säga vad det är för belastningsklass kN/kvm (eller kg/kvm) på lättbetongelementen från denna tid? Vad jag förstår och har läst så är de nya elementen som de tillverkar godkänd för 4kN/kvm (dvs ca 408kg/kvm)?

Jag frågar då jag är fundersam speciellt över hur ”hållbart” det är i köket vi renoverat. Där har våra snickare flytit upp golvet ca 3-5cm, med vattenburen golvvärme som tillägg under och vi har lagt klinker över hela ytan. På det står en köksö med en silgranit bänkskiva på ca 280kg och en total vikt på köksön på ca 350kg(!?). Måtten på hela köksytan är ca 4,5×4,0m. Under köket i källaren, har vi byggt relax och taket är nedreglat för ett paneltak i trä. Det blir belastning på både ovansidan och undersidan av elementen, dock mest från köket då takets vikt i källaren är så pass liten. Elementen är ”spontade” och ligger dikt emot varandra. Ingen armering i elementen har blivit kapade, dock har ett hål för 75mm avloppsrör tagits till köksön samt ett ute i ytterkant för värmerör m.m. Dom är 200mm tjocka och hela ytan täcks av ca 9 element i bredd, med en spännvidd på ca 4m. Elementen ser ”friska” ut!
/Fredrik

På 40-talet började det bli populärt att byggda hus med lättbetong av typen gasbetong. Det finns också lättare betong med ballast av lättklinker eller EPS-kulor, men denna typen blev vanlig senare. För att skapa gasbildning kan man använda, aluminiumoxid, tensider, karbonater, protein, mm. Härdningen görs ibland i vattenånga under tryck och hög temperatur (autoklavering). Fram till 80-talet byggdes det en hel del med gasbetongen, men idag är det inte så vanligt av flera orsaker. Dels fick den ett dåligt rykte med ”blåbetongen” (radon), och dels kan den brytas ner med tiden (av frost eller när baserat på aluminatcement), samt har låg hållfasthet och ganska stora deformationer, armeringskorrosion, och att den ersatts av andra byggnadsmaterial (lättballastbetong, betong, trä, m.m.). Stora tillverkare av byggelement i gasbetong på 70-talet var Siporex och Ytong (Yxhult).

Jag kan inte svara på hur stor last ditt bjälklag klarar av, det finns en mängd varianter av dessa byggelement och hur de är armerade. Har du inga bygghandlingar på huset kan det bli svårt, möjligtvis skulle handboken ”Bygg” kunna ge en viss information, eller möjligtvis Lättbetonghandboken. Dessa finns att låna på bibliotek. Jag skulle rekommendera att du anlitar en konstruktör som räknar på ditt bjälklag, spontant skulle jag säga att 5 cm avjämning, klinker och 350 kg köksö kan vara i tyngsta laget.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Concrete Group