Hem Okategoriserade “Viktigt att vi som bransch lär oss”

“Viktigt att vi som bransch lär oss”

I somras rasade gjutformen till en betongbro i Ludvika.

Tolv personer fick föras till sjukhus när gjutformen till en ny betongbro över järnvägen i Ludvika rasade i somras . Efter avslutad utredning har Skanska fastställt orsaken och ser möjligheter att skärpa rutinerna.

– Sådana här otäcka olyckor ska inte hända, men om de gör det är det viktigt att vi som bransch lär oss av dem, säger Lars Lindberg, vice vd för Skanska Sverige.

Syftet med den interna utredning med syftet att finna grundorsakerna och dra lärdomar av olyckan för att undvika att det händer igen. Den direkta orsaken till raset den 13 juli var att ställningen som gjutformen stod på var underdimensionerad.

– På Skanska har vi nu ytterligare höjt kraven i vår riskhantering för projekt som järnvägsbron i Ludvika. Dessutom kommer vi att se över våra arbetsrutiner för hur man ska kontrollera den aktuella typen av ställning redan på ritningen, säger Lars Lindberg.

Ett fel på ritningen innebar att ställningen blev för klen och inte var tillräckligt avsträvad. När den sedan utsattes för last av betong klarade inte den av belastningen, utan kollapsade.

– Felet var inte helt lätt att upptäcka. Det fanns på ritningen, många har tittat på det, det har granskats men inte heller i granskningen har det upptäckts, säger Lars Lindberg till Byggnadsarbetaren.

I och med att Skanska är huvudentreprenör för projektet har företaget ett arbetsmiljöansvar.

– Och det tar vi fullt ut. Därför har vi gått på djupet med den här utredningen. Sedan ingår det att dra lärdomar av det som hänt, säger Lars Lindberg.

Den nya bron i Ludvika beräknas vara färdig under hösten 2018, ett år senare än den ursprungliga tidsplanen.