Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vilken puts för aluminatcement?

Fråga Experten: Vilken puts för aluminatcement?

Fråga Experten

Jag har en jordkällare som är byggd under andra världskriget vars entré troligtvis är gjuten i aluminatcement. Jag vill lägga på en puts för att få en snyggare yta då betongen har vittrat sönder på många ställen. Vilken puts är att rekommendera då fel cement visst kan påskynda aluminatcementens sönderfall?
/Ronnie

Aluminatcement användes ganska flitigt under första halvan av 1900-talet. Till skillnad från vanligt portlandscement som hårdnar relativt långsamt, framför allt i kallt väder, så ger betong med aluminatcement full hållfasthet i stort sett dagen efter gjutning (även om det är kallt). Detta gjorde cementet populärt inom bostadsbyggande, och möjliggjorde att man kunde bygga mycket snabbt. En annan fördel med detta cement är att det klarar höga temperaturer, vanför det används till eldfast bruk.

En stor nackdel med aluminatcement ör att betongen eller bruket bryts ner med tiden och tappar ganska mycket hållfasthet, framför allt i utomhuskonstruktioner (kyla och fukt). Men betong med portlandcement blir egentligen bara bättre med tiden, och livslängden begränsas generellt av att armeringen börjar rosta. Skulle inte tro att det finns några hus med betongstomme av aluminatcement kvar idag, de är rivna. Förutom eldfast bruk används aluminatcement används idag i avjämningsmassa/golvspackel.

Jag har svårt att se hur en puts/murbruk med portlandscement eller släckt kalk skulle påskynda aluminatcementens sönderfall. Dessutom är jag tveksam till att din jordkällare är gjuten i aluminatcement, skulle snarare tro att det är så kallat e-cement, vilket användes under andra världskriget då vanligt cement var en bristvara och ransonerades. E-cement tillverkades vid lägre temperatur och var ganska “utspätt”, varför konstruktioner med detta kan bli dåliga med tiden.

Jag tror det kan bli svårt att stoppa “sönderfallet” av din jordkällare, möjligtvis om du kan få till så betongen håller sig torr. Vill du putsa skulle jag rekommendera att använder ett KC-bruk, och troligen kommer du behöva bättra på detta med tiden. Så ett bättre alternativ är nog att du bygger upp en ny entré till jordkällaren.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group