Hem Okategoriserade Tidningen Byggindustrin läggs ned

Tidningen Byggindustrin läggs ned

I årsskiftet 2017/18 kommer det sista fysiska numret av Tidningen Byggindustrin ut. Samtidigt undersöker Sveriges Byggindustrier möjligheterna att öka genomslaget i digitala kanaler.

Enligt ett pressmeddelande från Sveriges Byggindustrier har ledningen diskuterat flera handlingsalternativ och kontaktat externa aktörer för en eventuell försäljning. Då det saknas ett förvärvsintresse har beslut fattats om att lägga ned Tidningen Byggindustrin i dess nuvarande form.

Tidningen Byggindustrin startades av Stockholms Byggmästareförening 1932. Den övergick från magasinsformatet till en tabloid med veckoutgivning i mars 2012.