Hem Okategoriserade Ingen ökning för andelen trähus

Ingen ökning för andelen trähus

Andelen lägenheter i flerbostadshus som byggts med trästomme ligger kvar på drygt tio procent. Färsk statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, visar inte på någon ökning sedan 2012.

Gustaf Edgren, projektutvecklare på TMF, är glad över siffrorna:

– Att det industriella träbyggandet håller jämn takt med övrigt bostadsbyggande visar vilken fantastisk utveckling vi har framför oss.

2012 motsvarade tio procent 1300 lägenheter. I och med det totala byggandets ökning motsvarar samma procentsats 3600 lägenheter 2017. De statistiska uppgifterna baserar sig på nyproduktion av ordinära, påbörjade bostadshus och bortser från speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter. Statistiken är framtagen av SCB, på uppdrag av TMF.