Hem Okategoriserade Reviderad standard för fuktmätning i golvavjämning

Reviderad standard för fuktmätning i golvavjämning

Golvbranschen har släppt en ny och reviderad utgåva av branschstandarden för fuktmätning i golvavjämning. Förhoppningen är att den ska vara lättare att använda.

– Metoden har egentligen aldrig varit ifrågasatt och den första upplagan fungerar fortfarande men det behövdes vissa uppdateringar efter justeringar i mätinstrument, förtydliganden och en anpassning av manualen efter hur användaren läser den, säger Webers produktchef för golvavjämning, Anders Anderberg.

Mätmetoden lanserades 2010 och är idag den standard som finns på marknaden. Syftet med 2017 års revidering har varit att få med allt som kan tänkas behövas för att skapa tydlighet och enkelhet och att minimera feltolkningar.

Anders Anderberg var drivande även i framtagandet av den första branschstandarden.

– Vi ansåg att det var viktigt med en tillförlitlig metod för fuktmätning i golvavjämning. Dels för att underlätta i byggprocessen, men framför allt för att undvika fukt i byggnader som kan orsaka problem längre fram.

Ändringar i den nya utgåvan av branschstandarden för fuktmätning:
Förtydliganden
Uppdatering för anpassning efter aktuella mätinstrument
Riktlinjer för antalet mätpunkter som man ska ta prov på
Ny rutin för hantering av mätvärden som hamnar utanför kalibreringsintervallet
Ytterligare anpassning för att likna strukturen för RBKs mätning av fukt i betong
Framtagen mall för försättsblad för att få en enhetlig profil på mätrapporterna
Framtagen bilaga för strukturerad rimlighetsbedömning
Framtagen bilaga för strukturerad avvikelserapport

I samband med revideringen av standarden har Golvbranschen också tagit fram ett faktablad om fukt och golvavjämning. Där beskrivs också skillnaden mellan normaltorkande och självtorkande golvavjämning.