Hem Hållbarhet Uppkopplade byggen på försök

Uppkopplade byggen på försök

Professor Martin Rudberg på Linköpings universitet är projektledare för Uppkopplad byggplats.

Nu startar projektet Uppkopplad byggplats för att effektivisera den svenska byggsektorn. Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att digitalisera och effektivisera den svensk byggsektorn.

– Under 2018 kommer det första testerna att genomföras med det långsiktiga målet att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor. Målet är att skapa ett tekniskt språng för byggbranschen, som resulterar i digitala arbetsmetoder, mer automatiserad produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering, säger Martin Rudberg, professor på Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

I sommar kommer minst fyra byggplatser med pågående verksamhet att kopplas upp för gemensamma tester och utvärderingar av digital teknik. Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt, en plattform för att testa och utvärdera innovativa tillämpningar, och ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”. Budgeten ligger på omkring 43 miljoner kronor för tre år och Cementa, NCC, Skanska och Peab är några av företagen som upplåter bygg- och tillverkningsplatser som testbäddar.

– I förlängningen kommer detta att korta byggtider, öka produktiviteten och minska kostnader, säkerhetsrisker och klimatpåverkan. Vi hoppas också på att locka nya aktörer till byggbranschen som kan bidra till att driva den digitala utvecklingen och att skapa förutsättningar för nya affärsmodeller, säger Martin Rudberg.