Hem Arkitektur Skola i Landskrona får stadsbyggnadspris

Skola i Landskrona får stadsbyggnadspris

Engelska skolan med idrottshall får Landskrona stads stadsbyggnadspris 2017. En tidig julklapp för byggherren Hemsö och arkitektbyrån Liljewalls arkitekter.

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå i Landskrona och Stadsbyggnadsnämndens motivering lyder som följer:

”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona.”

Internationella Engelska Skolan hyr skolan för sina 600 elever medan idrottshallen hyrs av Landskrona stad.

– Vi är väldigt stolta över att våra senaste skolprojekt i Landskrona vinner Landskrona stads stadsbyggnadspris. Det är ett kvitto på att vi utvecklar bra projekt både för våra hyresgäster och för samhället i stort, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Fastigheterna är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.