Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hur mycket värme och hur länge?

Fråga Experten: Hur mycket värme och hur länge?

Fråga Experten

Jag ska gjuta en betongplatta “villagrund” och det är dygnstemp på, 7 grader, och vi gjuter med varmbetong. Vilken temp är lagom att köra ut på golvvärmesystemet och hur länge behöver vi hålla plattan varm? Har glykolfyllt system så vi tänker stänga av värmen när det betongen klarar det. Gjuter med 28/35.
/Sven

Aluminatcement användes ganska flitigt under första halvan av 1900-talet. Till skillnad från vanligt portlandscement som hårdnar relativt långsamt, framför allt i kallt väder, så ger betong med aluminatcement full hållfasthet i stort sett dagen efter gjutning (även om det är kallt). Detta gjorde cementet populärt inom bostadsbyggande, och möjliggjorde att man kunde bygga mycket snabbt. En annan fördel med detta cement är att det klarar höga temperaturer, vanför det används till eldfast bruk.

En stor nackdel med aluminatcement ör att betongen eller bruket bryts ner med tiden och tappar ganska mycket hållfasthet, framför allt i utomhuskonstruktioner (kyla och fukt). Men betong med portlandcement blir egentligen bara bättre med tiden, och livslängden begränsas generellt av att armeringen börjar rosta. Skulle inte tro att det finns några hus med betongstomme av aluminatcement kvar idag, de är rivna. Förutom eldfast bruk används aluminatcement används idag i avjämningsmassa/golvspackel.

Jag har svårt att se hur en puts/murbruk med portlandscement eller släckt kalk skulle påskynda aluminatcementens sönderfall. Dessutom är jag tveksam till att din jordkällare är gjuten i aluminatcement, skulle snarare tro att det är så kallat e-cement, vilket användes under andra världskriget då vanligt cement var en bristvara och ransonerades. E-cement tillverkades vid lägre temperatur och var ganska “utspätt”, varför konstruktioner med detta kan bli dåliga med tiden.

Jag tror det kan bli svårt att stoppa “sönderfallet” av din jordkällare, möjligtvis om du kan få till så betongen håller sig torr. Vill du putsa skulle jag rekommendera att använder ett KC-bruk, och troligen kommer du behöva bättra på detta med tiden. Så ett bättre alternativ är nog att du bygger upp en ny entré till jordkällaren.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group