Hem Fråga Experten Fråga Experten: Vilken typ av betong och tillsatsmedel?

Fråga Experten: Vilken typ av betong och tillsatsmedel?

Fråga Experten

Jag planerar ett källarprojekt där vi ska gräva ut ett källargolv och undergjuta grundmuren bit för bit. Jag har hört att det finns en mängd olika typer av betong och tillsatsmedel för att skapa önskvärd typ av betong. Jag är ute efter en betong vars resultat är en stark, vattentät och icke krympande betong (helst expanderande). Vilken typ av betong och tillsatsmedel är lämplig?
/Fredrik

Vad gäller styrka och vattentäthet klarar du dig med vanlig byggbetong. Men tätheten bör du ordna på annat sätt än med betongen, dels med dränerande bärlager samt underliggande cellplast och/eller ångspärr (plastfolie). Har du vatten eller markfukt i kontakt med betongen kommer denna med tiden att komma upp i plattan. Dessutom krymper betongen och spricker ofta, så även om betongen är mycket tät i sig kan det vara svårt att säkerställa tätheten hos betongkonstruktionen (i sprickor, fogar, m.m.).

Väljer man en betong med trög konsistens samt mycket och stor sten kan man göra den mindre krympbenägen. Det är cementpastan som krymper och stenarna håller emot. Denna betong är besvärlig att gjuta med och svår att pumpa, varför många väljer en mer lättflytande och mindre stenig betong (och mer sprickbenägen). Krympningen kommer dels av den kemiska reaktionen mellan cement och av att vatten avgår från betongen (torkar ut). I tidigt skede är denna krympning relativt stor, och kan minimeras genom att skydda/täcka betongen direkt efter gjutning och hålla den fuktig gärna ett par veckor. Den kemiska krympningen är svår att skydda sig mot, men den är mindre om betongen har lite cement (högt vct och trög konsistens). Den senare krympningen går långsamt och är svår att påverka, men risken för stora sprickor kan minimeras genom att ha tillräckligt med sprickarmering.

Det finns expander (ex. aluminim) man kan tillsätta, men den minskar egentligen inte krympningen/sprickrisken utan verkar i det färska tillståndet och kompenserar för de sättningar man kan få i betongen. Detta används exempelvis vid foggjutningar, undergjutningar, mm , där man vill säkerställa vidhäftning och utfyllnad. Däremot kan man tillsätta krympreducerare (alkohol) och minska krympningen något, från ca 0,7 promille till ca 0,6 promille (millimeter per meter). Det finns också system med krympkompenserare (ex kalciumoxid) där man kan få ner krympningen betydligt, men dessa kan vara svåra att få till och inte så vanligt (än så länge) inom betongtillverkning.

Väljer du en C28/35 eller C30/37 är den tillräcklig vad gäller täthet och hållfasthet, och har måttlig kemisk krympning samt behöver inte så mycket sprickarmering. Använd gärna en betong som inte är allt för lös och stenreducerad, och var noga med att täcka plattan direkt efter gjutning. Med krympreducerare kan du få ner krympningen något, men den kostar också en del. Det finns en mängd preparat som kan blandas i och sägs kunna öka tätheten på betongen, detta är inget jag vill rekomendera (och effekten är ofta tveksam). Till undergjutningen kan du använda betong med expanderande tillsats.
Lycka till med bygget.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group