Hem Hållbarhet ”Materialet är så bra att vi måste använda det”

”Materialet är så bra att vi måste använda det”

Katja Fridh, universitetslektor vid avdelningen Byggnadsmaterial på LTH.
Katja Fridh, universitetslektor vid avdelningen Byggnadsmaterial på Lunds Tekniska Högskola, LTH, tror inte på att utveckla alternativ till betongen i samhällsbyggandet.

– Materialet är så bra att vi måste använda det. Att fasa ut all betong – med cement som viktig ingrediens – är inte realistiskt.

Fem procent av världens koldioxidutsläpp kommer från cementtillverkning. Men Katja Fridh är trött på bilden av betong som en miljöbov och menar att det i stället handlar om att minimera klimatavtrycket. Nedan är hennes strå till stacken med en fem i topp-lista som presenterats av Lunds Universitet.

1. Koldioxidlagring.
På lång sikt finns förhoppningar om att kunna lagra koldioxid. I Norge byggs nu en pilotanläggning för att avskilja och fånga koldioxid vid tillverkning av cement, för senare lagring i berggrunden.

2. Mer återanvänd betong.
Ett mer närliggande alternativ blev nyligen möjligt när betongstandarden uppdaterades i Sverige. Nu kan man använda en större del krossad, gammal betong i tillverkningen. Betong innehåller vanligtvis 70 procent sten. Genom att ersätta hela eller delar av steninnehållet med återanvänd betong minskas mängden avfall och uttaget av naturtillgångar.

3. Ersätta stenkross.
Ytterligare ett sätt att ge ett ”andra liv” åt betongen är att låta den ersätta stenkross i de vägbankar som finns under asfalten. En metod som praktiseras idag.

4. Låt betongen ”andas”.

Om betongytorna får vara öppna och inte göms bakom inplastad tapet eller träpanel tar de upp koldioxid. Det hör till naturens gång att cementen vill återgå till sitt ursprungliga tillstånd och bli kalksten igen och därför tar den upp koldioxiden ur luften. Och det gör den utan att kvaliteten på betongen påverkas. Katja Fridh har varit med och tagit fram en Europastandard som gäller beräkningar av koldioxidupptag i betongkonstruktioner. Forskarnas uträkningar visade att av den koldioxid som skapades av cementtillverkningen i Sverige under 2011 absorberades 15 procent av den betong som redan finns i landet. Siffran kan bli högre om ytor lämnas någorlunda öppna. ”De som planerar offentliga byggnader får därför gärna överväga att måla betongen med färg som andas” tipsar hon.

5. Slagg och flygaska.
Cementen utgör en femtedel av betongen men redan idag ersätts delar av cementen med slagg och flygaska. Katja Fridh undersöker nu om de nya betongvarianterna är lika frostbeständiga som ”originalbetongen”. Resultaten hittills är lovande.