Hem Fråga Experten Fråga Experten: Saltad fattigmanskakelugn?

Fråga Experten: Saltad fattigmanskakelugn?

Fråga Experten

Jag har i dagarna murat 5 meter skorssten till min öppna spis i sommarstugan. Översta 1,5 meter använde jag vägsand som innehåller ca 1% salt, och murcement. Jag har blandat 1:3 och det är ingen armering i murningen. Det blir en “fattigmanskakelugn” med spjäll och tre rökkanaler så att den varma röken åker upp 6 meter för att sen åka ned och till slut upp och ut ur murstocken. Min fråga är följande: Ska jag skyndsamt riva ned de översta skiften med vägsandsalt på grund av framtida problem?
/Per-Mikael

Tösalt och havsvatten innehåller klorider, vilka kan vara problematiska om man har en armerad betongkonstruktion. Kloriderna gör att järnen börjar rosta, trots att de är skyddade av betongens höga pH (ca 13, basiskt av alkalierna) och kan ske även vid relativt låg fuktighet. Men då du inte har armering i murningen ser jag inget problem med att du använt sand med vägsalt i. Möjligtvis skulle saltet kunna försämra frostresistensen något, men tror inte heller att detta är ett problem i ditt fall.

Vi tillsätter salter till betong för att få speciella egenskaper (ex accelerator), men det är då typer som inte innehåller klorider (avseende armeringskorrosion). Du kan ju kolla din skorsten efter första vinter, och har du inte fått skador då så kommer du sannolikt inte få det senare heller.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group