Hem Okategoriserade Nya regler ska underlätta byggande

Nya regler ska underlätta byggande

Bostadsminister Peter Eriksson och Anna Sander från Kommittén för modernare byggregler.

Kommittén för modernare byggregler har presenterat tre förslag för en stärkt samverkan mellan samhällsbyggnadsbranschen, staten och Swedish Standards Institute (SIS). Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har tagit emot ett delbetänkande.

– Det visar sig att kritiken i mot standardiseringssystemet för byggregler är större i Sverige än i våra grannländer. Kommittén föreslår inte några ändringar av systemet men däremot krävs en större lyhördhet från SIS och en större förståelse från företagen för hur standardiseringssystemet är uppbyggt. För att nå dit föreslås bland annat en nationell samordnare och ett nationellt samordningsråd för byggstandardisering, säger Peter Eriksson.

Enligt kommittén behövs ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggsektorn för att att den svenska samhällsbyggnationen ska kunna fortsätta i hög takt på lång sikt. Betänkandet är uppdelat i tre förslag om en nationell samordnare, ett nationellt myndighetsråd och tydligare krav för regeringens medfinansiering.

– Jag tror att det här är bra och nödvändiga förändringar som regeringen så fort som möjligt bör ta vidare i den politiska processen, säger Peter Eriksson.

Sammanfattning och betänkandet (extern länk)