Hem Okategoriserade 50-talskajen klar – till 50 procent

50-talskajen klar – till 50 procent

Nu ska 50-talskajen i Västerås klara ytterligare 50 år. Foto: Carl Winberg.

Strax innan jul pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Den första delen av renoveringen är klar enligt uppsatt plan och halva kajen är nu åter i bruk.

– De här åtgärderna var viktiga att ta tag i för att kunna få ut full kapacitet vid kajen som var i dåligt skick och i stort behov av renovering, säger Isabell Lindgren Stoor, projektchef anlitad av Västerås stad.

Arbetet har bland annat bestått av renovering av strävpelarna i och under vattenlinjen och krönbalken utmed kajen. Även en ny pålad betongbalk för stödbenen till hamnens största kranar är färdigbyggd.

– Saltinträngning och sprickor i kajens betong har gjort att omfattningen på reparation och renovering har utökats, säger Isabell Lindgren Stoor.

Kajen har renoverats för att klara ytterligare 50 år. Västerås stad ser den som nödvändig för att få nya företag att etablera sig i staden och för att behålla de som finns. Arbetet återupptas i mars 2018.