Hem Fråga Experten Fråga Experten: Bakterier i betongen?

Fråga Experten: Bakterier i betongen?

Fråga Experten

Vår pool som ska bli en inomhuspool, har gjutits och står fritt utomhus omgiven av bottenplattan. I poolen samlas löv, jord och annat skräp som byggarna slänger dit. Vi är oroliga att detta kan skapa tillväxt av bakterier som blir kvar i betongväggarna. Dessa ska kläs med mosaik.
/Ronny Ahlström

Du kan vara lugn, betongen kommer inte att ta skada av löv, jord och annat skräp som byggarna slänger dit. Betong är tåligt och det finns inte mycket som skadar eller bryter ned den. Det man ibland kan behöva beakta är frysning, armeringskorrosion, brand och kemiska angrepp. Det sistnämnda innefattar bl.a. vissa bakterier som kan bilda syror, exempelvis i avlopps- eller rötanläggningar, jordbruk (djurhållning och gödselhantering), m.m. Men detta är inget som du kommer få problem med. Dock skulle organiska material och annat skräp kunna ge viss nedsmutsning av yta, Detta är mer av estetisk karaktär och kan högtryckstvättas bort. Och du skall ju ändå klä med mosaik.

Däremot skulle du kunna riskera lite frostavflagning om betongen är utomhus vintertid och inte är anpassad för detta (vct max 0,55 och minst 4,5 % luft). Eventuell avflagning skulle då kunna försämra vidhäftningen av mosaiken. Du kan undvika eventuell frostskador genom att hålla betongen torr eller varm (över 0 grader).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group