Hem Okategoriserade Fortsatt kalkstenstäkt säkrar råvaran

Fortsatt kalkstenstäkt säkrar råvaran

cementa degerhamn
Cementas fabriksområde i Degerhamn. Foto: Cementa.

Cementa i Degerhamn har skickat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för fortsatt kalkstensbrytningstillstånd. Kalkstenen är den viktiga råvaran i cement som används i samhällsbyggandet.

Det nuvarande tillståndet löper ut 2022 och ansökan omfattar 15 miljoner ton kalksten för de kommande 30 åren. Bakgrunden till Cementas ansökan är behovet av cement och betong som fortsätter att vara stort. Befolkningsökning i kombination med att allt fler vill bo i storstadsområden kräver beständiga byggmaterial i stora volymer.

– Det visar sig bara bli en marginell påverkan på grundvattnet runt täkten och därmed ingen sänkning av vattennivån i några enskilda brunnar. Även när det gäller naturvärden så kommer de att kunna bevaras även på sikt, säger Staffan Johnson, miljöchef vid Cementa Degerhamn.

Cementa har gjort omfattande utredningar kring den framtida täktens eventuella påverkan på vatten och omkringliggande natur.

– Den omkringliggande naturen är alvarmark, och den är inte beroende av grundvatten i marken utan klarar sig på regnvatten. Därför blir det i princip ingen påverkan på den omgivande naturen trots att vi kommer att fortsätta pumpa bort en del vatten från täkten,

En målsättning är att på olika vis stärka den biologiska mångfalden. Cementa har även tagit fram vetenskapliga metoder för att skapa nya områden av alvarmark och därmed kompensera det som försvinner vid brytningen.

Täktansökan och tillhörande rapporter kan du läsa här (extern länk).