Hem Fråga Experten Fråga Experten: Hållfastheten efter sju dygn?

Fråga Experten: Hållfastheten efter sju dygn?

Fråga Experten

Hur många procent av den slutliga hållfastheten ska en kub hålla efter sju dygn?
/Eric

Det finns inget givet värde på hur många procent av den slutliga hållfastheten en kub efter sju dygn skall hålla. Och detta beror också på en rad faktorer såsom temperatur, cementtyp, vatten-cement-tal (vct), fukttillstånd, m.m. Det finns alltså generellt inga krav på detta, men inom betongtillverkning testats betongens hållfasthet efter 7 dygn för att få en tidigare prognos och möjlighet att göra förändringar i receptet om hållfastheten skulle avvika. Skulle man få ett undertramp i hållfastheten, och har väntat 28 dygn, skulle en hel del betong hunnit levereras. Man skulle också kunna tänka sig att man trycker kuben tidigare än 7 dygn, men det är då betydligt mer osäkert att göra en prognos på 28-dygnsvärdet.

För att svara på din fråga så brukar hållfastheten efter 7 dygn ligga mellan 80% och 90% av 28-dygnsvärdet om kuben har lagrats i 20 grader. Betongen fortsätter hårdna efter detta och kan efter några år komma upp i ytterligare 50% efter 28 dygn. Kubhållfastheten efter 28 dygn (fuktlagrat i 20 grader) är en normativ ålder som används vid dimensionering av betongkonstruktionen och för att klassa betongens hållfasthet (exempelvis C28/35, där 35 är kubhållfastheten i MPa). Den hållfasthet som fås efter detta kan ses som en säkerhetsmarginal.

Om exempelvis betongtemperaturen istället är 10 grader blir 7 dygn ca 60-70% av vad den då håller efter 28 dygn, eller 50-60% av normativa hållfastheten (28 dygn i 20 grader). Ser man på lång sikt är en låg temperatur gynnsam för betongens hårdnande, beroende på cement typ är det vid ca 5-10 grader. Hög temperatur, framför allt i tidig ålder, är negativt för hållfastheten (och beständigheten) på lång sikt. Det finns egentligen ingen sluttid för betongens hårdnande, men tillväxten går betydligt långsammare med tiden (följer en logaritmisk skala). Och betong tappar således inte hållfasthet efter en viss tid, utan blir bara bättre.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group