Hem Design En juvel som tänjer gränserna

En juvel som tänjer gränserna

Juvelen är blivande kontorsbyggnad i Uppsala med fasadelement från Strängbetong. Illustration: Utopia Arkitekter.

Kontorsbyggnaden Juvelen i Uppsala ska inte bara bli en vacker och miljömässigt hållbar byggnad. Det är även viktigt att funktionen och det visuella uttrycket klarar av förändringar runt huset.

– Den uttrycksfulla fasaden innebar den största utmaningen. Tillsammans med Strängbetong testade vi gränserna för hur ett fasadelement kan utformas för att uppnå ett arkitektoniskt uttryck. Att få till en lösning med spetsiga former som går hela vägen ut i elementkant krävde ett samarbete med djup förståelse mellan oss och Strängbetong, säger Mattias Litström på arkitektfirman Utopia.

Tillsammans med Skanska vann Utopia Uppsala kommuns markanvisningstävling och fick därmed uppdraget att skapa Juvelen, Uppsalas nya landmärke och symbolbyggnad, som ska stå klar i mitten av 2019. Utopia hade en tydlig vision och byggnadens speciella, trekantiga form är resultatet av att byggrätten var i formen av en triangel.

– Därifrån tog vi formen och idéerna till huset med det triangulära formspråket. Vi arbetade redan från början med målsättningen att huset skulle få en mycket hög hållbarhetsprägel, vilket också bidrog till utformning med solceller och gröna tak, säger Mattias Litström.

Bottenvåningen behövde en offentlig prägel på grund av sitt läge och kommer bland annat att inhysa en restaurang. Den ena sidan vätter mot ett torg som övergår i en perrong.

– Uppsala kommer att utvecklas vidare i synnerhet på den sida som är vänd mot järnvägsspåren. Därför har framtiden också vägts in i arbetet – om 15 år står Juvelen kanske i ett helt annat sammanhang.

Tack vare ett nära samarbete med färgtillverkaren Caparol är det en skimrande juvel som möter tågresenärerna när de kliver av i Uppsala. Glansen är framställd av metallisk målad betong och ljusslingor.

Den höga isoleringsförmågan uppnåddes relativt enkelt med Strängbetongs sandwichkonstruktion, men det var lite knepigare att få in maximalt med dagsljus när betongelementen behöver 30 centimeter breda zoner runt elementkanter och fönster för sin egen bärighet.

– Men det har faktiskt inte varit särskilt svårt att nå upp till höga kraven eftersom ambitionen och kompetensen har funnits med från början, säger Simon Ståhl från Utopia som varit projektets ansvarige byggnadsingenjör.

Fastigheten har de högsta miljöcertifieringarna, bland andra LEED Platinum och Skanskas egna patenterade kylsystem, Deep Green Cooling, i byggnaden. Kylsystemet utnyttjar bergets temperatur för komfortkylan och värmer upp uteluften till ventilationen under vintern. Systemet ersätter elkrävande installationer som kylmaskiner och värmepumpar och gör Juvelen självförsörjande när det gäller kyla. Taket täcks av ett sedumtak som består av elproducerande solceller och växtlighet. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid kraftig nederbörd.

Det första spadtaget togs i november 2016. Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) ser fram emot nästa år när byggnaden ska vara klar för inflyttning:

– Vi fortsätter att stärka Uppsalas arbetsmarknad och skapa tillväxt genom fler centralt belägna kontorslokaler. Juvelen är en del av Uppsalas positiva utveckling och kommer bidra till att fler arbetstillfällen skapas här.