Hem Okategoriserade Ny lösning i Slite minskar riskerna

Ny lösning i Slite minskar riskerna

Vid Cementas fabrik i Slite smids planer för en framtida lösning gällande bränslehantering och förvaring. Riskerna för brand ska minskas och eventuella tillbud kunna upptäckas tidigare.

Sedan branden vid Cementas Slitefabrik den 24 april har projektchefen Johan Bering haft fullt upp med att riva den drabbade byggnaden, men också att förbereda en framtida lösning.

– Det blev ett mycket komplicerat rivningsarbete med förstörda spännstag och stora tunga limträbalkar som brunnit. Konstruktionen kunde kollapsa när som helst. Att göra det på ett säkert sätt blev en rejäl utmaning. Det där är inget som jag vill vara med om igen, konstaterar Johan Bering.

Brandutredningarna visar att det sannolikt var en självantändning i bränslematerialet som startade branden, något som är mycket svårt att förhindra. Produktionen kunde lyckligtvis återupptas förhållande vis snabbt och efter två veckor kunde en del av krossanläggningen köras igen. Idag är ytterligare en krosslina igång och ett temporärt tältutrymme för bränslehantering har byggts upp i väntan på den nya hallen.

När den nya hallen projekteras blir den största förändringen att materialen separeras och lagras i mindre volymer som är åtskilda från varandra. Hallen kommer också att vara placerad på en lämpligare plats längre bort från Slites kritiska fjärrvärmeanläggning  och ett av fabrikens största ställverk. Nästan all hantering av gummi som pågick i bränslehallens närhet flyttas till Östra brottet.

Med bättre logistiska flöden ska det material som tas emot först också användas först. Johan Bering konstaterar att många saker, inte minst installationen av ny teknik, kommer att förbättra brandsäkerheten i den nya bränslehallen.

– Vi tittar just nu förutsättningslöst på till exempel värmekameror och aspirationsdetektering, en teknik som suger in luft och kan notera rökpartiklar för att trygga en så tidig upptäckt som möjligt.