Hem Hållbarhet “Goda förutsättningar för fortsatt samexistens”

“Goda förutsättningar för fortsatt samexistens”

cementa
Cementa i Slite. Foto: Cementa.

Cementa i Slite har, precis som i Degerhamn i förra veckan, skickat in ansökan till Mark- och miljödomstolen om fortsatt brytning av kalksten. Enligt ett pressmedelande från Cementa är den gotländska kalkstenen en avgörande råvara i den cement som används i samhällsbyggandet över hela landet.

– Vi har gjort omfattande utredningar kring påverkan på natur och vatten och vi ser goda förutsättningar för en fortsatt samexistens mellan vår verksamhet, samhället och omgivningarna, säger Fred Grönwall, fabrikschef vid Cementa i Slite.

Ansökan omfattar fortsatt brytning av kalksten i Slite mellan 2021 och 2041 då totalt 58 hektar totalt kommer att tas i anspråk i Västra brottet och på File hajdar. Bakgrunden till ansökan är ett fortsatt stort behov av cement och betong i och med befolkningsökningen och att allt fler vill bo i storstadsområden som kräver beständiga byggmaterial i stora volymer. Kalkstenen från Gotland är nödvändig för det fortsatta hållbara samhällsbyggandet sett till både bostäder och infrastruktur.

Utöver arbetet med att stärka naturvärdena i närområdet och minska koldioxidutsläppen från processen och produkterna har Cementa presenterat en plan för att öka vattentillgången på Gotland sommartid.

– Täkttillståndet blir en grundförutsättning för att Cementa ska fortsätta ligga i framkant i cementbranschens utvecklingsarbete globalt. Målet om koldioxidneutrala betongprodukter är avgörande för hela det hållbara samhällsbyggandet, säger Fred Grönwall.

Redan idag pågår efterbehandlingen av Västra Brottet där brytningen upphör omkring 2025. Delar av brottet har vattenfyllts och det finns planer på att anlägga en sjö med omkringliggande stigar.

Täktansökan och tillhörande rapporter finns tillgängliga här (länk)