Hem Okategoriserade Kompetensutmaning för anläggningsbranschen

Kompetensutmaning för anläggningsbranschen

För att genomföra åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer det att behövas cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen.

Ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik gör att Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte.

– Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Uppskattningsvis drygt 230 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen behövs för Trafikverkets förslag till nationell plan. Moderniseringen av transportsystemet skapar ökad sysselsättning i hela landet både direkt inom bygg- och transportbranschen och indirekt genom att en förändrad infrastruktur förbättrar tillgängligheten i samhället.

– Trafikverket har redan tagit flera initiativ som att erbjuda järnvägsutbildning till nyanlända, men mer behöver göras. Vi samarbetar även inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum och tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik och Designföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att attrahera nya medarbetare till branschen, säger Lena Erixon.

Trafikverkets anslag till investering och underhåll har höjts kraftigt för de kommande åren. Budgeten ökar från 52 miljarder kronor 2016 till 65,7 miljarder kronor 2019, enligt regeringens infrastruktur- och budgetpropositioner. För att klara av teknikutveckling, pensionsavgångar och naturlig personalomsättning behöver Trafikverket rekrytera cirka 3000 medarbetare. Det handlar bland annat om planerare, inköpare, projektledare och it-medarbetare liksom specialister inom till exempel signalteknik, elkraft och markförhandling.