Hem Hållbarhet Betonginitiativet: Betongen ska bli klimatneutral

Betonginitiativet: Betongen ska bli klimatneutral

Sverige står inför två stora utmaningar. Samtidigt som det ska byggas historiskt stora volymer av både infrastruktur och bostäder ska samhället vara klimatneutralt till år 2045.

Nästan överallt i våra samhällen har materialet betong gjort samhällsbyggandet möjligt. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen.

Nu startar Betonginitiativet tillsammans med regeringens tillsatte samordnare för Fossilfritt Sverige på allvar arbetet med att ta fram en färdplan för hur betongen ska bli klimatneutral till år 2045. Denna plan lanseras tillsammans med en rad aktörer ifrån bransch, akademi och myndighetssverige i debattartikeln Gör betongen klimatneutral i Upsala Nya Tidning.

Betonginitiativet är ett samarbete mellan bygg- och fastighetsbolag, betong- och cementtillverkare, myndigheter, akademi och kommuner som syftar till att göra betongen klimatneutral. Alla branschaktörer som vill arbeta för en klimatneutral betong är välkomna att ansluta sig. Mer info på finns på betonginitiativet.se.