Hem Okategoriserade Tunnelbanan byggs ut – utan ritningar

Tunnelbanan byggs ut – utan ritningar

Den nya tunnelbanestationen i Hagalund.

Den nya tunnelbanelinjen i Stockholm byggs till stor del utan ritningar. I stället används BIM-programvara som Tekla Structures för att projektera stationerna.

– Det här är ett gediget projekt med ungefär 600 inblandade personer där vi på WSP är generalkonsulter. Att arbeta utan traditionella ritningar och istället använda BIM-modeller är en stor fördel, bland annat för att riskerna att något blir fel minskar. I BIM-modellerna får vi snabbt en överblick och kan se status för byggets alla delar. Det sparar mycket tid och resurser, säger Håkan Ivarsson, data- och BIM-samordnare på WSP, i ett pressmeddelande från Trimble.

Tunnelbanan byggs ut fyra kilometer norrut med stationer vid Hagastaden, Hagalund och Arenastaden vilket innebär utmaningar som skiljer sig från klassisk projektering. Aktörerna måste ta hänsyn till berggrundens sammansättning vid sprängning och närliggande bostadsområden.

Stationen i Hagalund sedd från Tekla Structures.

– Jag har jobbat i Tekla Structures i femton år. Merparten av K-projekteringen sköts i programmet. Tack vare att det går att projektanpassa Tekla Structures bland annat genom dess öppna API är det väldigt användbart, oavsett projekt. För den nya gula linjen har vi utvecklat verktyg som automatiskt bland annat fyller i BSAB-, anläggnings- och entreprenadkoder. Det gör att vi har full koll på alla delar i projektet hela tiden. Från hur och när materialet ska levereras och vem som ansvarar för vad, samtidigt som felkällor elimineras. BSAB-koderna gör också att driften av byggnaden underlättas då informationen om de olika delarna redan finns i modellen, säger Christer Sjöberg BIM-samordnare och konstruktör på WSP.

Tack vare API kan användaren anpassa Tekla Structures efter specifika behov. BIM-modellerna exporterar till IFC-format och gör samarbeten mellan olika programvaror både möjligt och enkelt. Tekla Structures är flexibelt på så sätt att flera aktörer, oavsett programvara, kan samarbeta i stora projekt som den nya Gula linjen.

– Vi har utvecklat applikationer i Tekla Structures för bland annat statushantering, kontroll och granskning. Det gör att vi får all information samlad, kan kvalitetssäkra arbetet och snabbt se hur vi ligger till utifrån den uppsatta deadlinen. Dessutom kan vi ta ut mängdlistor för de olika material och konstruktioner som projekteras fram i 3D-modellerna. Det är både tids- och kostnadseffektivt samtidigt som att kommunikationen aktörer emellan blir smidigare.

Byggstart för Gula linjen förväntas bli i slutet av 2018 och byggtiden är cirka sex år.

Ordlista från Trimble:

BIM-program är en förkortning för Byggnadsinformationsmodellering eller på engelska Building Information Modeling. BIM innebär att en 3D-modell skapas i en byggprocess för projektering och visualisering. Målet är att samla information om byggnader, processerna och besluten kring byggnaden.

K-projektering K står för konstruktion och omfattar konstruktionen i en byggnation. Det innefattar bland annat projektering av bärande stomsystem, stålknutpunkter, armering och så vidare. K-projektering kan bland annat innehålla 3d-modeller, 2d-ritningar, textdokument.

API är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt. Det är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara. API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och biblioteket.

BSAB-koder är en gemensam struktur för information i byggsektorn. Systemet består av koder bestående av en serie bokstäver och siffror med tillhörande rubrik som betecknar olika typer av byggdelar eller produktionsresultat.

IFC-format är ett neutralt och öppet filformat som gör det möjligt att fritt byta information mellan modelleringsprogram och andra mjukvaror.