Hem Betongbruden Lyssna på arbetarna

!

Lyssna på arbetarna

!

Betongbruden

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetet är ständigt aktuella ämnen. Det är bra att det jobbas på det men ibland tenderar man till att angripa problemen på fel sätt. Det råder just nu diskussioner om det ska bli krav på att vi som kör betongbil ska tvingas stå ute när vi lossar. Det beror på att det finns de mindre lämpliga personer som jobbar med att köra betong och de bidrar till att orsaka farliga situationer. 
När man lossar till en mastpump så hälls betongen ner i en stor balja och sen går den vidare upp i masten. Det är viktigt att nivån är lagom i baljan och det får absolut inte bli tomt. Blir det tomt blir det något som kallas för “luftskott”, vilket gör att pumpen skjuter betongrester på betongbilen och eventuella förbipasserande och i andra änden blir det ett kraftigt kast på slangen från masten vilket kan slå omkull folk. Vissa personer, hädanefter kallade “rattvridare” eftersom de inte är några riktiga chaufförer, förstår inte vikten av att fokusera på arbetet utan gör gärna annat samtidigt som de lossar, till exempel surfar på telefonen. 

Riskerna med att stå ute och lossa är många. Bland annat på grund av att byggena vanemässigt lyfter saker över bilarna, det inte finns någon nödstopp där vi står och lossar, man kan få saker på sig från våningar över, man kan fastna mellan roteraren och ställningen som håller den, det finns ingen tuta vilket gör att vi inte kan kommunicera med pumpen och så vidare.

Branschen verkar tycka att kollektiv bestraffning, det vill säga att tvinga alla att stå ute och lossa är rätt väg att gå. Personligen förstår jag inte varför vi chaufförer som sköter oss ska tvingas till en betydligt farligare och otryggare arbetsmiljö bara för att man inte törs ta rattvridarna i örat.

Det kan omöjligen vara ett problem att varna folk, och blir de varnade x antal gånger så får de inte längre köra åt den fabriken. 

Tyvärr är det nog svårt för folk som inte kör betongbil att förstå hurdan vår arbetsmiljö är, och därmed även svårt att besluta om vilka regler som är bäst för betongbilsförarna. Därför är mitt önskemål att man ska lyssna på oss som ska jobba i den miljön, inte bara bestämma utifrån vad som ser bäst ut på papperet.

Åsa “Betongbruden” Karlström