Hem Hållbarhet Miljarder kan sparas på återvinning

Miljarder kan sparas på återvinning

Byggmaterial som cement och betong kan återvinnas med god kvalitet, men det sker inte alls i den utsträckning som det kunde göras. Enligt branschorganisationen Återvinningsindustrierna förstörs material till ett värde av 42 miljarder varje år.

Enligt forskningsrapporten ”Ett värdebeständigt svenskt materialsystem” är det endast en fjärdedel av materialvärdet för stål, aluminium, cement, plast och papper som finns kvar efter en användningscykel. Och det trots att större delen av materialet skulle kunna återvinnas igen med hög kvalitet. 42 miljarder är summan av materialvärdet (21 miljarder), materialets nedgraderaring genom till exempel sammanblandning (9 miljarder) och upparbetningskostnader (12 miljarder).

Återvinningsindustriernas Anders Wijkman och Lina Bergström skriver på DN Debatt att Sverige skulle kunna bibehålla materialens kvalitet och undvika stora delar av värdeförlusten, som motsvarar 1 procent av BNP eller 10 000 kronor per hushåll, med hjälp av bättre produktdesign, materialspecifikationer och återvinningssystem. Debattförfattarna listar sju politiska initiativ som bör tas omedelbart för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Återvinningsindustrierna publicerar även ett upprop på sin hemsida där flera stora aktörer, bland annat NCC och Vasakronan förbinder sig att öka sina inköp av återvunnet material.