Hem Okategoriserade Flera fördelar med betong med järnmalmsballast

Flera fördelar med betong med järnmalmsballast

Betong med järnmalmsballast har flera fördelar tack vare sin tyngd. Man kan spara in material genom att använda produkten smart, säger Lars Vikström, affärsutvecklingschef på LKAB Minerals, som tillhandahåller produkten MagnaDense. Nackdelen är att det är en dyrare produkt än vanlig betong.

– De vanligaste områdena för så kallad tung betong är undervattenskonstruktioner och strålskydd, säger Lars Vikström.

Men det finns andra användningsområden som inte är lika kända.

– Konstruktioner under grundvattennivå där grundvattentrycket måste hantera såsom broar, tunnlar, hamnar och olika typer av grundläggningar, säger Lars Vikström.

En kubikmeter tung betong med järnmalmsballast väger 1.6 ton, eller 66 procent mer än vanlig betong.

– Under vatten kommer skillnaden, tack vare Arkimedes princip, öka till ungefär 115 procent mer. Detta visar tydligt fördelarna man kan erhålla vid konstruktioner som använder tung betong, säger Lars Vikström.

Den tunga betong kostar cirka 6 000 kronor per kubikmeter vilket är ungefär fyra gånger dyrare än vanlig betong.

– De flesta kollar på kostnaderna och väljer sen bort tung betong, säger David Högnelid, marknadschef på LKAB Minerals.

Därför ordnade man nyligen en informationsträff med Sweco för att resonera om vinsterna kontra kostnaderna.

– Fördelarna är att man kan minska volymen i vissa konstruktioner med den tunga betongen, man får mindre utgrävningar, kan använda mindre spont, mindre armering och mindre cement, säger David Högnelid.

Han menar också att betongtillverkarna saknar erfarenhet att använda tung betong.

– De kanske måste göra avbrott i sin vanliga tillverkning och känner sig osäkra och därför tar ett för högt pris, säger David Högnelid.

Man skulle kunna lösa det genom att förlägga tillverkning till en fabrik som har lägre beläggning men kanske ligger lite längre bort, menar han.

På informationsträffen med Sweco hade LKAB Minerals räknat på tre utvalda jämförelsefall.

– De visade kostnader i samma nivå eller lägre när man valde en teknisk lösning med tung betong. Det kommer inte vara fallet i alla projekt, men det är skäl nog att i framtiden inkludera och undersöka tung betong som teknisk lösning när man behöver hantera upplyftande krafter, säger Lars Vikström.

Hans Robertsson, Gruppchef för broar, tunnlar och hamnar vid Sweco Civil, ser flera aktuella projekt där tung betong kan vara ett alternativ.

– Det här är något som nästan är glömt eller förbisett som teknisk lösning. Vi bör presentera tung betong som ett alternativ till en kund i ett broprojekt vi just nu arbetar med, det är både innovativt, kan vara tidsbesparande och reducera koldioxidutsläppen, säger Hans Robertsson.

Text: Roger Andersson.