Hem Design “En innovativ och unik design”

“En innovativ och unik design”

Skiss: Wingårdhs.

NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Ordervärdet uppgår till cirka 270 miljoner.

– Utförandet är tekniskt komplicerat med en innovativ och unik design, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

NCC har planerat, budgeterat och projekterat systemhandlingar för bygget av det nya vattentornet tillsammans med NSVA. Parterna har enats om ett riktpris för entreprenaden och fattat beslut om byggstart. Tornet ska trygga framtida vattendistribution i nordvästra Skåne och får en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.  Förutom vattentornet ingår två lågreservoarer och en teknikbyggnad i NCC:s uppdrag.

– Genom samverkansavtalet med NSVA har vi hittat hållbara och effektiva lösningar för byggprocessen och ser fram emot att påbörja byggnationen av vattentornet. Det blir ett fantastiskt landmärke för Helsingborg, säger Nils Bjelm.

Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och bestå av en ring av betong med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet strömmar genom ringen vilket skapar en god omsättning av vattenvolymen. Planerad byggstart är i mars 2018 och driftstart 2020. Helsingborgs befintliga vattentorn på Fredriksdal kommer att vara i drift även när det nya tornet är på plats.