Hem Okategoriserade Internationellt certifikat till Rambolls brokonstruktör

Internationellt certifikat till Rambolls brokonstruktör

Peter Collin.

Peter Collin, marknadschef för Bro på Ramboll och professor i konstruktionsteknik på LTU, har tagit emot ett Internationellt certifikat. 

− Som samhällsrådgivare är det viktigt för oss på Ramboll att vara i fronten för de olika discipliner vi arbetar med. De hitintills sex EU-projekt inom broar vi engagerat oss i och de europeiska workshops inom broområdet som vi brukar arrangera är ett par pusselbitar i det arbetet, säger Peter Collin.

Utmärkelsen delas ut årligen av Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM (CIR) på CIR-dagen. Den erhålls av personer som med sina akademiska meriter och arbetslivserfarenhet visat sig ha förmåga att fungera väl i internationella projekt inom byggsektorn.

– Det är ett fint erkännande av mitt arbete att Svenska gruppen inom CIR ger mig denna utmärkelse, säger Peter Collin.

Han har arbetat med forskning och utveckling inom bland annat stabilitet av stålkonstruktioner, användning av höghållfast konstruktionsstål samt broar med integrerade landfästen. Han anordnar regelbundet seminarier på både nationell och internationell nivå, och har arbetat med projekt som Öresundsbron som ökade trafikkapaciteten mellan Sverige och Danmark. I projektet var han först med att använda Eurokoderna för stål och samverkan i förfrågningsunderlaget.

Vidare koordinerar Peter Collin EU-projektet Prolonging lifetime for steel and composite bridges med syftet att genom innovativa förstärkningsmetoder kunna behålla gamla väg- och järnvägsbroar för att spara resurser och gynna klimatet. Ett exempel är Pitsundsbron som 2006 förstärktes utan att bron behövde stängas av.

Det är inte första gången Peter Collins arbete uppmärksammas, han har tidigare bland annat utsetts till Årets Brobyggare 2004 och fått Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken 2009.

Svenska gruppen inom CIR har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan och erbjuder kompetenshöjning inom byggsektorn genom forskning och innovation, kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring.