Hem Okategoriserade Fortsatt ökad betongproduktion under 2017

Fortsatt ökad betongproduktion under 2017

Den svenska betongbranschen fortsätter att gå på högvarv. De senaste årens positiva utveckling bekräftas nu av Svensk Betongs Betongindikator för helåret 2017 som visar på en fortsatt uppgång på totalt cirka sju procent.

För 2017 steg den uppskattade totala betongproduktionen i Sverige till över sex miljoner kubikmeter – totalt uppskattas 6 187 000 m3 betong ha producerats.

– Senaste åren har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på betong i Sverige, en utveckling som har fortsatt även under 2017. Signalerna från våra medlemsföretag är att de jobbar för högtryck, har välfyllda orderböcker och att det är en stark efterfrågan på betong, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong och tillägger:

– Inte minst med tanke på att det under flera år framåt kommer att finnas en stor efterfrågan på nybyggda bostäder i stora delar av Sverige så hoppas vi på en fortsatt hög efterfrågan på betong. Även om Sverige Byggindustriers prognos från hösten indikerar en sänkt takt i bostadsbyggandet under 2018 befinner vi oss på en hög nivå gällande nyproduktion av bostäder jämfört med tidigare år. Merparten av flerbostadshusen byggs i betong vilket ger förutsättning för en fortsatt god efterfrågan på betong de kommande åren i Sverige även om takten skulle minskas.

– Även om det framförallt är kategori Hus som fortsätter att gå starkt med en ökning på cirka sju procent jämfört med 2016 ses en ökad produktion på cirka fem procent inom kategori Infrastruktur under 2017. Enligt Sveriges Byggindustriers senaste prognos fortsätter de offentliga satsningarna på infrastruktur upp 2018 vilket ger förhoppning om högre betongproduktion även inom infrastruktur kommande år, avslutar Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.