Hem Hållbarhet ”Vi står inför en massiv omställning”

”Vi står inför en massiv omställning”

I veckan släpptes rapporten ”Nio budskap från Mistra Carbon Exit”. Den visar att omställningen brådskar om Sverige ska nå målet med ett nollutsläpp av koldioxid år 2045.

– Vi står inför en massiv omställning mot en fossilfri värld. Om Parisavtalet följs, och det får vi verkligen hoppas, kommer enorma marknader för klimatsnåla produkter och tjänster att uppstå. Länder och kommuner som går före kommer att stå väl rustade i framtiden och företag som utvecklar den nya tekniken att skörda exportframgångar, säger Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet som är programansvarig för det klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit.

För att minska växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalet och det svenska klimatmålet om netto nollutsläpp år 2045 krävs en transformativ omställning av många av samhällets processer och verksamheter – små gradvisa förändringar i rätt riktning kommer inte att vara tillräckliga, skriver forskarna i ”Nio budskap från Mistra Carbon Exit”. Genom analyser och identifiering av tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som Sverige står inför föreslås hur svensk industri kan ställa om för att klara målet.

– De stegvisa insatser som sker i industrin i dag för att minska klimatpåverkan är viktiga givetvis, men för att komma ner till netto nollutsläpp krävs en transformation av tillverkningen av basmaterial. Processutsläppen från stål- och cementproduktionen måste minska radikalt. Vi vet till exempel att övergången till teknik för koldioxidsnål stål och cement innebär påtagliga kostnadsökningar i producentledet, men bara en marginell prisökning på slutprodukten. Kan vi fördela kostnaderna över försörjningskedjan blir omställningen inte så tuff, säger Lars Zetterberg.

”Nio budskap från Mistra Carbon Exit” – hela rapporten (pdf)